Program

TVOŘIVÉ AKTIVITY

Víla Veseluška si s dětmi bude hrát, zpívat a tvořit. Pro děti jsou připraveny hudební a rytmické nástroje, které v nich rozvíjí smysl pro rytmus a tvoření a skladbu slov. Písničky spojené s hudbou přirozeně stimulují paměť a dobře působí na psychiku dětí. V kreativní tvorbě si zkusíme tvoření z papíru, přírodnin, textilních materiálů, ale budeme také třeba péct a učit se běžným denním samoobslužným činnostem.

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Zdravá strava je základem pro kvalitní budoucí život. Jídlo je pro děti připravované z kvalitních surovin přímo v kuchyni Bambina paní kuchařkou s láskou a citem. K výběru jídel do jídelníčku přistupujeme zodpovědně na základě dlouholetých zkušeností a rad profesionálů.

RESPEKTUJÍCÍ PROSTŘEDÍ, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Co je ale to nejdůležitější, chceme, aby u nás byly děti šťastné. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Víme, že každé dítě je jedinečná bytost, každé dítě potřebuje jiný časový prostor pro svůj vývoj, a proto se dětem věnujeme co nejvíce individuálně podle věku i jejich potřeb.
Podporujeme jejich zdravé sebevědomí a trénujeme samostatnost. Učíme děti říct si, co potřebují, a respektujeme jejich pocity. S dětmi máme upřímný partnerský přístup založený na vzájemné toleranci a pochopení.

Dětská skupina Bambino se nachází na adrese Štefánikova 3a, Hodonín, kde máme k dispozici denní místnost, kde si děti hrají a spinkají, samostatnou šatnu pro odkládání věcí, venkovní hřišťátko, samostatné toalety. Denní místnost se nachází v těsné blízkosti vnitřního hřiště Bambino, kam mají děti z DS neomezený přístup, vždy v souladu s denním plánem pečujících osob a s ohledem na bezpečnost. Celý prostor i vybavení odpovídají náročným požadavkům hygieny a všech nařízení.

VE SKUPINĚ JE SOUČASNĚ VŽDY MAXIMÁLNĚ 12 DĚTÍ

S dvanácti dětmi ve skupině jsou minimálně dvě pečující osoby s certifikátem Chůvy pro děti v dětské skupině anebo s odpovídajícím vzděláním. Díky menšímu počtu dětí se jim mohou pečující osoby
maximálně věnovat.

JÓGOVÉ HRY PRO DĚTI

Každý týden bude s dětmi cvičit profesionální cvičitelka dětské jógy Yogatina, budeme navštěvovat speciální lekce pohybu pro děti s Májou ve Spinningu Hodonín, hodně času strávíme na čerstvém vzduchu a společně s dětmi se budeme učit samostatnosti v každodenních činnostech.