Naše filozofie

Vytváříme dětem rodinné prostředí, když jste v práci. Naší filozofií a také cílem je výchovou, vzděláním a sociální péčí rozvíjet osobnost dítěte, ke kterému volíme vždy individuální přístup s ohledem na jeho věk. 

 

Dbáme na to,  abychom vytvořili vhodné prostředí plné pohody, radosti a zábavy v jakékoliv činnosti či aktivitě, kterou pro vaše děti připraví náš tým.

 

Přejeme si, aby naše dětská skupina byla pro Vaše dítě místem, kam se bude nejen rádo vracet, ale bude se zde cítit bezpečně, najde si zde spoustu nových kamarádů a ponese si do života krásné vzpomínky z předškolního věku. Kromě jiného zde získá nové dovednosti, které chceme rozvíjet formou her, zábavy a různých kolektivních aktivit, které usnadní dítěti vstup do školního života. 

 

Se všemi dětmi jednáme úměrně podle jejich věku, aby vše, co se zde naučí, sloužilo k jejich osobnímu rozvoji, a proto se snažíme oceňovat a podporovat všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či nikoliv. 

 

Podporujeme jejich tělesnou a fyzickou zdatnost, psychickou pohodu dětí a za pomocí různých her a aktivit rozvíjíme také jejich pohybové dovednosti. Pomáháme jim zpřístupnit okolní svět a orientovat se v něm. Díky kolektivním hrám učíme děti žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství a také, aby poznaly pocit, že patří tam, kde je mají všichni rádi.

 

Stravování nepatří sice přímo k pedagogické činnosti, ale chceme, aby si děti uvědomovaly význam zdravého jídla a v tomto velmi důležitém věku si upevňovaly užitečný návyk rozpoznat a oblíbit si chutě opravdové přirozené zdravé a pestré stravy. Speciální požadavky na stravu řešíme individuálně.

 

Velice si vážíme toho, že svěřujete své děti do naší péče, uděláme vše pro to, abychom jim vytvořili krásný a láskyplný svět ve školičce Bambino.